Natječaj za DRF Euforiju 2024

DugaResaFest Euforija 2024 sastojat će se od natjecanja pjevača/vokalnih skupina na nacionalnoj razini te natjecanja osnovnih škola Karlovačke županije.