Natječaj za DRF Euforiju 2023

DugaResaFest Euforija 2023 donosi male promjene. Sastojat će se od natjecanja pjevača/vokalnih skupina na nacionalnoj razini te natjecanja osnovnih škola Karlovačke županije.